Josefine Dior

Till det sista hjärtslaget


VARFÖR händer det här? Blir galen... Antingen ska alla svenskar ha det där problemet...eller det här http://tilldetsistahjartslaget.blogspot.se/2012/03/typiskt-oss-svenskar.html 
Varför inte lite mitt emellan. Ni vet lilla landet LAGOM?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar