Josefine Dior

Till det sista hjärtslaget

Försöker leva efter detta:


Just because someone hurt you yesterday, doesn't mean you should start living life today in constant fear of being hurt tomorrow.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar